قانون کار چیست

 قانون کار چیست

چه کسانی مشمول قانون کار هستند؟


قانون کار به زبان ساده یعنی پوشاندن لباس قانونی بر روابط کار،قانون کار تنظیم کننده روابط بین دو نفر به عنوان کارگر و کارفرما است که در آن تکالیف و تعهدات و نوع ارتباطاتی را که یک کارگر و کارفرما بایستی باهم داشته باشند را تعریف کرده است و این قاعده در روابط دیگری نیز تعریف شده است از جمله قانون روابط موجر و مستاجرکه در آن به روابط بین موجر و مستاجر پرداخته شده است.
اگرچه طبق تفکر غالب به نظر می رسد که قانون کار یک قانون یک طرفه با یک شیب نسبتا تند به سمت کارگر است اما ذکر این نکته ضروری است که قانون کار ما یک قانون آمره است که در ان
منافع هر دو طرف رعایت شده شده اما به دلیل اینکه کارگر به عنوان یک قشر ضعیف تر شناخته شده است و شخص کارفرما به عنوان یک شخص سرمایه دار که دارای قدرت و منافع بیشتری است از کارگر در برابر حداقل‌هایی که در حقوق کار به رسمیت شناخته شده بیشتر حمایت می کند.
بنابراین به دلیل آمره بودن قانون کار و حمایت این قانون از  کارگر و مفصلی و گستردگی این قانون کارفرمایان بایستی همانطور که در مسائل تبلیغاتی و بازاریابی هزینه های فراوان می کنند به همان اندازه در جهت اشراف به قوانین حوزه کار نیز  انرژی و تمرکز صرف کنند تااز تحمیل خسارات جبران ناپذیر در این حوزه در امان بمانند.

چه کسانی مشمول قانون کار هستند؟

در بحث از شمول قانون کار فهم یک نکته ضروری است و آن این است که در بحث شمول قانون کار یا عدم آن اصل برشمول قانون کاراست و عدم شمول ان استثنا یعنی اگر شخصی نزد شخص دیگری کار کند و اختلاف حاصل شود که آیا این رابطه در شمول قانون کار هست یا خیر اصل بر این است که این رابطه مشمول قانون کاراست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در بررسی فعالیت هایی که افراد برای کسب درآمد انجام می دهند دو نوع کار قابل تشخیص است: یک کار تابع که در آن فرد در اشتغال مزد بگیری برای دیگری انجام می دهد
و کار غیر تابع آن نوع کاری است که پرداختی تحت عنوان مزد انجام نمی شود در این نوع اشتغال افراد برای خودشان کار می کنند و درآمدی که از این کار حاصل می شود نیز در اختیار و مالکیت خود آنان قرار می گیرد برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس اگر رابطه طرفین از نوع وکالت یا پیمانکاری یا قرارداد مشارکت باشد این امربه معنی عدم احراز کار تابع است پس رابطه طرفین رابطه کارگری و کارفرمایی نیست در  نتیجه این رابطه در شمول قانون کار نیست.
پس اصل بر این است که تمام افرادی که کار تابع را انجام می‌دهند و عنصر مهمی مثل مزد در رابطه طرفین تعریف شده مشمول این قانون کار هستند و چنانچه در رابطه دو طرف توافق کنند مجانا وتبرعا کاری را انجام دهند و سندی دال بر انجام کار خیرخواهانه یا تبرعی موجود باشد این رابطه از شمول قانون کار خارج است.

  • تعداد بازدید: 413
  • 1399/07/16
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم