توقیف اموال فکری

توقیف اموال فکری

تعریف توقیف

اعمال قواعد عمومی توقیف براموال

چگونگی توقیف اموال فکری

نتیجه گیری

 

 

 

 

توقیف اموال فکری

اهمیت حقوق مالکیت فکری در دنیای امروزی به طور چشم گیری رو به افزایش است ؛ به گونه ای که دسته سومی از اموال بوجود آمده است که در دسته بندی سنتی اموال قرار نمی گیرند ؛

از این اموال به عنوان اموال فکری نام برده می شود. چون این اموال در بیشتر موارد ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند ؛ لذا توقیف آنها از اهمیت بالایی برخوردار است .در ادامه با توجه به قوانین موجود به بررسی امکان و چگونگی توقیف این اموال می پردازیم.

 

تعریف توقیف

 توقیف فکری در لغت به معنی بازداشت کردن و در اصطلاح به معنای جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهدی یا عملی می باشد.در بحث اجرای احکام مدنی نیز ، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می شود.

پس بحث توقیف اموال زمانی پیش می آید که محکوم علیه ،محکوم به پرداخت مالی در حق محکوم له شده باشد ولی از پرداخت آن امتناع کند.

 

اعمال قواعد عمومی توقیف براموال

 

مطابق با قانون ایین دادرسی مدنی , همه اموال محکوم علیه قابل توقیف نمی باشد و بعضی از اموال در قانون ممنوع شده است که با عنوان مستثنیات دین در قانون امده است .

در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است : مستثنیات دین عبارت است از...

ه )کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب شان آنان ... }

در اما تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی آمده است : ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم و در صورت فوت آن هابدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن ها توقیف نمی شود.

در مقایسه این مواد می توان گفت ، حوزه تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی از بند ه ماده 524 آدم مستقل و متمایز است . بند ه به طور عام به کتب و ابزارعلمی تحقیقاتی اشاره کرده است که برای هر محقق و نویسنده لازم و ضروری است و اعم از اینکه توسط خود او پدید آمده باشند یا توسط اشخاص دیگر . اما تبصره ماده 65 در مورد توقیف تألیفات ،ترجمه ها و تصنیفات پدیدامده از سوی محکوم علیه می باشد که هنوزاز چاپ خارج نشده است . در نتیجه تعارضی ندارند و هردو قابلیت اجرایی دارند .

در نتیجه مأمور اجرای احکام باید تألیفات به چاپ نرسیده محکوم علیه و تألیفات به چاپ رسیده وسایر کتبی را که برای تحقیق نیاز به آن ها دارد را توقیف نکند .

اگرمحکوم علیه فوت کرده باشد توقیف فقط با رضایت ورثه امکان دارد و اگر فقط بعضی از ورثه اجازه دهند , توقیف فقط نسبت به سهم آنها صورت می گیرد .

همچنین برای صورت برداری اموال منقول , مامور اجرا باید قبل از توقیف در مورد کتاب نام کتاب ،مؤلف، مترجم ، خطی یا چاپی بودن آن ها با ذکر تاریخ تحریریا چاپ، در مورد تصاویر و پرده نقاشی

خصوصیات و اسم نقاش اگر محکوم علیه می باشد ، را به طور کامل بنویسد .

(ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی )

پس طبق مواد بالا اموال فکری با شرایطی قابل توقیف اند که در ادامه بررسی می شود .

چگونگی توقیف اموال فکری

انتقال قهری اموال فکری به دو دسته , انتقال پس از مرگ (شامل ارث و وصیت ) و در انتقال در زمان حیات (انتقال اموال فکری به طلبکاران درنتیجه توقیف و صدور اجراییه ) تقسیم می شود .

در مالکیت ادبی و هنری با توجه به ماده 1 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می توان گفت ؛ آن چیزی که ذهن شخص وجود دارد و در آینده ظهور و تبدیل به اثر می شود تا دیگران از آن استفاده مادی و معنوی نمایند , مالکیت فکری نامیده می شود .

بنابراین در اینجا ما با دو حالت روبرو هستیم :

حالت اول :در مواردی که اثر هنوز منتشر نشده است ؛

طبق تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام  , ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم و در صورت فوت آن هابدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن ها توقیف نمی شود .

چون وقتی اثری انتشار نیافته و عرضه عمومی نشده, هنوز در گردش اقتصادی قرارنگرفته و در مالیت آن تردید وجود دارد لذا قابل توقیف نیست .

در واقع این ماده در راستای رعایت حق معنوی افشا پدیدآورنده است ؛ در بعضی قوانین هم اگر سابقه ای از انتقال ارادی برای پدیدآورنده وجود نداشته باشد , انتقال قهری غیرممکن است ؛ حتی اگر اولین انتشار با مجوز اجباری باشد چون رضایت واقعی پدیدآورنده وجود ندارد , امکان توقیف وجود ندارد .

 

حالت دوم: درمواردی که اثر منتشر شده باشد ؛

در اینجا چون اثر عرضه عمومی شده و توسط مالک به صورت ارادی انتقال یافته , طلبکاران می توانند قرار توقیف را از دادگاه بخواهند .

این اموال دارای حجم بسیارکم ولی ارزش اقتصادی بسیاری دارند و توقیف و نگه داری آن ها هم نسبت به اموال دیگر راحت تر است . همچنین با انتشار اثر مولف وضعیت مالی بهتری پیدا می کند و طلبکاران می توانند نسخه های منتشر شده را توقیف کنند و ار محل درآمد اثر طلب خود را استیفا کنند .

در نتیجه حقوق مالی مولف و هنرمند زمانی قابل بازداشت است که اراده صریح یا کارهای قبلی او بر این دلالت داشته باشد که او قصد انتشار اثر خود را دارد وگرنه ایجاد اثر به تنهایی بر قصد انتشار دلالت ندارد تا طلبکار برای توقیف حقوق مالی او اقدام کند . همچنین درخواست توقیف یا تامین نمی تواند مالک اثر را ملزم یا اجبار به انتشار اثر کند .

هم چنین در ماده 133 ایین نامه قانون اجرای مفاد اسناد رسمی آماده است : کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نیست مگر با رضایت وی .

علت وضع این ماده این است که حقوق معنوی مولف دایمی و غیر قابل انتقال است و اجبار مولف به انتشار اثر با حقوق معنوی او منافات دارد .

 

در مالکیت صنعتی نیز توقیف امکان پذیر است .

برای مثال در اختراعات , دارنده گواهینامه ی اختراع ،می تواند آن را به عنوان وثیقه بدهی خود به غرما معرفی کند یا موضوع عقد رهن قرار گیرد ، که در این صورت به عنوان مال توقیف خواهد شد یا قواعد رهن اموال منقول در مورد آن اجرا می شود .

 وکبل مالکیت فکری گروه حقوقی وکیل24 آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه حقوق مالکیت فکری و توقیف اموال فکری تعریف توقیف اعمال قواعد عمومی توقیف براموال چگونگی توقیف اموال فکری نتیجه گیری   توقیف اموال فکری میباشد . در این زمینه میتوانید از مشاوره تلفنی رایگان و مشاوره حقوقی آنلاین رایگان استفاده کنید .

نتیجه گیری

با توجه به تحولات اخیر و اهمیت روز افزون اموال فکری در حقوق اموال و ارزش اقتصادی آنها می توان گفت که این اموال قابل توقیف می باشند به ویژه آنکه امروزه یکی از مهم ترین و با ازرش ترین کالای

شرکت های مهم تجاری, کالا های فکری می باشند البته درحقوق مالکیت ادبی و هنری ، فقط اثر انتشار یافته قابل توقیف است و در مالکیت صنعتی نیز ورقه اختراع قابل توقیف است .

 

 

نرگس بابایی

  • تعداد بازدید: 634
  • 1399/07/16
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم