صفر تا صد خلع ید / وکیل دعاوی ملکی

صفر تا صد خلع ید / وکیل دعاوی ملکی

 اصطلاح خلع ید در قوانین مربوط به ملک به چه معناست؟

نمونه دادخواست خلع ید

خواسته ی دعوای خلع ید

دلایل و منضمات دادخواست خلع ید

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای خلع ید کدام دادگاه است؟

هزینه ی دادخواست خلع ید

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ی ید 

خلع ید از ملک مشاع

در چه صورت متصرف ملک، ملزم به تخلیه ملک می شود؟

 

 

در این مقاله سعی بر این شده است تا مطالب مفید و کاربردی را در مورد خلع ید و تخلیه ید که یکی از مهمترین و شایع ترین دعاوی حقوقی در دادگاه های ایران هست را خدمت شما بزرگواران ارائه دهیم.
مسائلی در زندگی با آن مواجه می شویم و به دنبال راهکار قانونی آن هستیم، زیرا که این موضوع اهمیت زیادی دارد و در سرنوشت اموال مالکین و متصرفین آن ها تأثیر به سزایی دارد.
سابقه ی دعوای خلع ید از اموال به قاعده ی ضمان ید در حقوق اسلام و مبحث غصب در قانون مدنی بر می گردد. به علت اینکه این مبحث یکی از پر تعدادترین دعاوی موجود در دادگاه های ایران هست، ما در این مقاله به بررسی نکات و مسائل مربوط به خلع ید و تخلیه ی ید می پردازیم.
با ما همراه باشید ...

 اصطلاح خلع ید در قوانین مربوط به ملک به چه معناست؟

خلع ید از لحاظ حقوقی بدین معناست: شخصی که مالک مال غیر منقول اعم از خانه، مغازه و زمین هست این دعوا را به طرفیت از شخصی که متصرف غیر قانونی ملکش است اقامه می کند و از مرجع قضایی می خواهد که به تصرف غیر قانونی شخص متصرف پایان بدهد و ملک را به او برگرداند. البته زمانی می توان این دعوا را مطرح کرد که شخص مدعی خلع ید سند قانونی که نشان دهنده ی مالکیتش است را درست داشته باشد. زیرا خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است، با این توضیح که ابتدا باید مالکیت خود را نسبت به مال غیر منقول اثبات کرد و بعد از آن اقدام به طرح دعوای خلع ید از مال غیر منقول را نمود.

اما زمانیکه شخصی مدعی، مالک است اما سند رسمی ندارد، چه اقداماتی را باید انجام بدهد؟
این شخص مدعی خلع ید باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده، دعوای اثبات مالکتیش را در دادگاه مطرح کند و در نهایت حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید را از شورای حل اختلاف اخذ نماید.

نمونه دادخواست خلع ید:

مشخصات کامل خواهان (مالک مال غیر مقول)
مشخصات کامل خوانده (متصرف مال غیر منقول)
در صورت داشتن وکیل، مشخصات کامل وکیل
مشخصات کامل ملک مورد نظر، به عنوان مثال: پلاک ثبتی و آدرس ملک

خواسته ی دعوا:

تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر خلع ید از مال غیر منقول و خواستار احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل می باشد.

دلایل و منضمات دادخواست:

1 – فتوکپی تصدیق شده مالکیت 2 – استعلام ثبتی 3 – جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 4 – معاینه و تحقیقات محلی

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای خلع ید کدام دادگاه است؟

کلیه دعوای راجع به املاک در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه قضایی آن واقع است.

هزینه ی دادخواست خلع ید:

در کلیه دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین خلع ید از اموال غیر منقول، برای تعیین هزینه ی دادخواست، ارزش منطقه ای ملک هر ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و ملاک عمل ادرات تابعه قرار می گیرد.
به همراه دادخواست خلع ید می توان اجرت المثل ایام تصرف را نیز از متصرف (خوانده ی دعوا) مطالبه نمود، این دعوا از دعوای غیر مالی هست.

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ی ید در قوانین مرتبط با مالک و مستاجر چیست؟

تفاوت خلع ید و تخلیه ید در همین جا است که منشاء اقامه ی دعوای خلع ید، غصب متصرف مال غیر منقول بوده و هیچگونه قراردادی مابین طرفین دعوا وجود ندارد، در حالیکه در تخلیه ید اعم از مغازه، منزل، آپارتمان استیجاری و ... بین طرفین قرارداد وجود دارد، مدت قرارداد به پایان رسیده است اما شخص مستاجر ملک مورد نظر را تخلیه نمی کند و در نتیجه خواهان ادعا می کند که ادامه ی تصرفات خوانده ی دعوا بر آن ملک خلاف قرارداد یا قانون است. و تفاوت دیگر اینکه در خلع ید شخص مدعی باید مالک مال مورد نظر باشد و با سند رسمی اثبات کند. در حالیکه در تخلیه ید مالکیت، عین ملک مورد نظر شرط نیست و شخص کافیست که مالک منافع خود باشد.
در نتیجه اگر بین طرفین دعوا قراردادی وجود داشته باشد، باید دعوای تخلیه ید را مطرح نمود، نه دعوای خلع ید را.
شناخت کافی تفاوت های خلع ید و تخلیه ید به ما کمک می کند که برای دعوایمان عنوان درستی انتخاب کنیم که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا از جانب دادگاه و متحمل شدن هزینه ای دادرسی نشویم.

خلع ید از ملک مشاع

اگر یک ملکی وجود داشته باشد که مشاع (یعنی ملکی که بیش از یک مالک دارد) در تصرف برخی مالکین باشد، در نتیجه سایر مالکین این ملک مشاع می توانند برای تخلیه ملک مورد نظر در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که متصرف ملک مورد نظر می باشند مطرح نمایند.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای خلع ید مواد 313 – 314 – 581 – 582 قانون مدنی و مواد 43 و 44 و 44 و 45 و 48 قانون اجرای احکام مدنی .
مطابق رأی شماره ی 1333 مورخ 06/10/1391 شعبه ی 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران هرگاه میزان خسارات وارده به شخص متصرف در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی بسیار بیشتر از تجاوز باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود با استناد به لایحه ی قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک منصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.

در چه صورت متصرف ملک، ملزم به تخلیه ملک می شود؟

دادگاه پس از رسیدگی به دادخواست خلع ید و پس از اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید صادر کرد، پرونده را با صدور اجرائیه به واحد اجرای احکام دادگاه می فرستد و خوانده ی دعوا که همان متصرف ملک هست را ملزم می کند تا ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ از ملک مورد نظر خلع ید نماید، و در صورتیکه خوانده در مدت زمان 10 روزه اقدام به تخلیه ملک ننماید، در نتیجه اجرای احکام دادگستری با حضور ضابطان دادگستری اقدام به خلع ید می نمایند.

محدثه السادات حسینی نژاد

  • تعداد بازدید: 271
  • 1399/07/19
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم