سرقت و همه چیز در مورد آن/ وکیل کیفری

سرقت و همه چیز در مورد آن/ وکیل کیفری

 سرقت / ادله اثبات دعوا در امور کیفری 

 سرقت چیست ؟

انواع سرقت

 سرقت حدی

حرز چیست

مجازات سرقت حدی

سرقت تعزیری چبست ؟

سرقت مقرون به آزار و یا سارق مسلح

 مجازات سرقت مسلحانه گروهی در شب

سرقت توسط مسئول هتل

کیف زنی / جیب بری

سرقت تاسیسات عمومی/سرقت کابل برق

مجازات استفاده غیرمجاز از آب و تلفن گاز و شبکه فاضلاب

تکلیفی که قانون بر عهده سارق گذاشته است

مراحل شکایت علیه سارق

 

 

هر آنچه که در مورد سرقت باید بدانید

ابتداباتوجه به اینکه سرقت از دعاوی کیفری محسوب میشود، به ذکر نکاتی در خصوص این دعاوی می پردازیم: با توجه به تعریفی که قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم بیان کرده است هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده باشد. اگر بزه دیده تغیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود که در دعاوی کیفری ما با عنوان شاکی سروکار داریم. تمامی عناوین مجرمانه در امور کیفری در قانون ذکر شده است و میزان مجازات آن بیان گردیده است بنابراین جرمی خارج از عناوین ذکر شده در قانون وجود ندارد.

ادله اثبات دعوا در امور کیفری 

1) علم قاضی 
2) اقرار 
3) شهادت
4) قسم

سرقت چیست ؟

 قانونگذار در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را اینگونه تعریف نموده است: "سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر"

انواع سرقت

سرقت در قانون به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شود

 سرقت حدی

شرایط سرقت حدی در شرع مشخص شده و قانون در تعیین آن مداخله ای نداشته است.
اگر تمامی ۱۴ شرط زیر با هم وجود داشته باشد مجازات حدی برای سارق اجرا می شود:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

حرز چیست

مکانی است که عرفا مال در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

مجازات سرقت حدی

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.
اگر هر کدام از این شرایط نباشد سرقت، تعزیری نام میگیرد.

سرقت تعزیری چبست ؟

 سرقتی است که مجازات آن توسط قانونگذار در قانون معین شده است.

عواملی که موجب تشدید مجازات سرقت میشوند :
1) سرقت در شب 
2) تعدد سارقین از دو نفر به بالا 
3) حمل سلاح توسط آنها چه ظاهر چه مخفی
4)   از دیواری بالا رفتن  یا اختیار عنوان یا لباس مستخدم دولت یا به دروغ خود را مامور معرفی کردند یا سرقت در محلی که برای سکونت مهیا شده است 
5) آزار و تهدید در ضمن سرقت
منظور از سلاح در بند ۳ اعم از اسلحه گرم و سرد و سرد جنگی و شکاری و ... است.
 اگر تمامی این شرایط با هم باشند مرتکب از پنج سال تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

سرقت مقرون به آزار و یا سارق مسلح

 مجازات سرقت در اینگونه موارد حبس از سه ماه تا یک سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.

 مجازات سرقت مسلحانه گروهی در شب

در موارد مجازات سرقت ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد. شایان ذکر است که نیازی به نشان دادن سلاح نیست و صرف حمل سلاح موجب مجازات می‌شود.

سرقت توسط مسئول هتل

 اگر تمام یا قسمتی از آن اموال را مورد دستبرد قرار دهند به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

کیف زنی / جیب بری

سرقت از طریق کیف زنی و جیب بری و تردستی و پول قاپی و جرایمی که در آن عنصر غافلگیری وجود دارد مجازات آن از یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

سرقت تاسیسات عمومی/سرقت کابل برق

مانند تاسیسات بهره برداری از آب و برق و گاز و غیره، مجازات حبس از یک تا پنج سال  را در پی دارد.

مجازات استفاده غیرمجاز از آب و تلفن گاز و شبکه فاضلاب

 علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.

تکلیفی که قانون بر عهده سارق گذاشته است

 سارق علاوه بر تحمل مجازات تعیین شده باید عین مال مسروقه را برگرداند و اگر عین وجود نداشت به پرداخت مثل یا قیمت آن و همچنین جبران خسارت وارد محکوم می‌شود.

مراحل شکایت علیه سارق

 به دلیل پیچیدگی دعاوی کیفری پیشنهاد می شود تا در این امور با کمک وکیل متخصص در امور کیفری شکایت را مطرح و پیگیری نمود .این دعاوی نیازمند تنظیم شکواییه می باشد که باید اطلاعات کافی برای تنظیم آن را دارا باشید که این امر نیازمند داشتن تجربه زیاد در این خصوص می باشد.اما به طور کلی می توان گفت برای اقامه دعوای کیفری شاکی باید به کلانتری یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نماید.

 

مهین نیکو

  • تعداد بازدید: 215
  • 1399/06/29
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم