ملاقات فرزند

ملاقات فرزند / حضانت فرزند

بعد از وقوع طلاق زن و مرد علیرغم آسیب روحی و عاطفی که به آن دچار می شوند به دلیل کراهت به وجود آمده شاید بتوانند دوری از یکدیگر را بپذیرند و زندگی جدیدی را شروع کنند ولی در فرهنگ ما ایرانی ها فرزند را که اصطلاحاً جگرگوشه می‌نامیم دوری اش را نمی توانیم تحمل کنیم ، به همین دلیل در زمان طلاق هر یک از پدر و مادر خواستار حضانت فرزند هستند تا جایی که در اغلب موارد مادر تمام حقوق مالی خود را میبخشد تا حضانت فرزند را به دست بیاورد در هر صورت بعد از طلاق حضانت فرزند به پدر یا مادر داده می شود و طرف دیگر چاره‌ای ندارد جز اینکه در ایام مشخص شده از طرف دادگاه دلخوش به ملاقات طفل باشد . وکبل خانواده گروه حقوقی وکیل24 در این مقاله سعی بررآن داشته تا پاسخگوی تمامی سوالات شما در مورد حضانت و ملاقات فرزند باشد . در هر صورت چنانچه در این رابطه نیاز به مشاوره داشتید وکیل اختصاصی شما در گروه حقوقی وکیل24 حاضر به پاسخگویی است . برای این منظور میتوانید از مشاوره حقوقی آنلاین رایگان و مشاوره حقوقی تلفنی رایگان استفاده کنید .

 

تعریف حضانت

شرایط حضانت

حق ملاقات با فرزند

ملاقات با فرزند مشترک قبل از طلاق

ملاقات فرزند پس از طلاق

تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند

شرایط منع ملاقات توسط یکی از طرفین

مجازات ممانعت از ملاقات

ملاقات فرزند در دوران کرونا

 

تعریف حضانت

حضانت بر اساس آنچه در کتب لغت نامه گفته شده عبارت است از در کنار گرفتن کودک و پرورش دادن او ، در اصطلاح حقوقی حضانت به معنای مراقبت و تربیت کودک است.
تا زمانی که والدین در کنارهم زندگی میکنمند  در مورد بررسی موضوع حضانت اهمیتی ندارد ، مسئله حضانت زمانی مطرح می شود که طرفین (همسران) قصد جدایی داشته و حضانت برای مراقبت از کودک مطرح شود.

شرایط حضانت

حضانت دائمی فرزند چه پسر و چه دختر تا رسیدن به سن هفت سال به عهده مادر میباشد .
حضانت دختر در فاصله هفت تا نه سال تمام قمری برابر با هشت سال و نه ماه شمسی و و همینطور حضانت پسر در فاصله هفت تا پانزده سال تمام قمری برابر با چهارده سال و هفت ماه شمسی مطابق قانون با پدر است اما مرجع قضایی می تواند حضانت را مطابق با قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی و همینطور با در نظر گرفتن مصلحت طفل ، تعیین کند.  در واقع ملاک حضانت برای مرجع قضایی بهترین مصلحت کودک است. طبق قانون ، طرفی که از حضانت برخوردار نیست اجازه و حق ملاقات با کودک را دارد.

حق ملاقات با فرزند

اگر والدین کودک به دلیل طلاق یا به هر دلیل دیگری در یک خانه زندگی نکنند ، هر یک از والدین که از سرپرستی و حضانت فرزند محروم است ، حق دیدار و ملاقات با فرزند خود را دارند.
هر کدام از والدین از این حق برخوردار است که در فواصل معین با فرزند خود دیدار کند. والدینی که سرپرست کودک نیستند حق ملاقات و دیدن فرزند خود را دارند . البته والدین کودک حق دارند در مورد زمان و مکان دیدار فرزند و دیگر مسایل مربوطه توافق نمایند .
در صورت اختلاف بین آنها دادگاه خانواده پرونده را تعیین تکلیف می نماید.

ملاقات با فرزند مشترک قبل از طلاق

ماده 1174 قانون همچنین زمان و مکان ملاقات با فرزند مشترک را پیش بینی کرده است: "تعیین زمان و مکان جلسه و سایر جزئیات مربوط در صورت اختلاف بین والدین به عهده دادگاه است. بنابراین ، اگر والدین تصمیم بگیرند که چگونه ملاقات کنند کودک باید قبل از طلاق به دادگاه مراجعه کند ، به عنوان مثال ، در چه زمانی و در کجا اختلاف می شود.
در این حالت مرجع قضایی زمان و مکان ملاقات با فرزند مشترک را تعیین می کند. دادگاه خانواده ، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به پرونده دیدار با فرزند مشترک قبل از طلاق را دارد  . بدین منظور می توان برای ملاقات فرزند مشترک دادخواست دیدار با فرزند مشترک قبل از طلاق را به دادگاه خانواده ارائه داد که شرایط ونحوه ملاقات با کودک پیش از طلاق را تعیین می کند.
همچنین ، اگر توافق نامه ای بین زوجین در مورد مدت زمان ملاقات با کودک حاصل شود ، مفاد آن رعایت می شود. و الا مدت ملاقات با کودک قبل از طلاق توسط مرجع قضایی صالح تعیین می شود و هیچ یک از طرفین نمی تواند در مدت زمانی که مرجع قضایی تعیین کرده از ملاقات با کودک جلوگیری کند. با این حال ، در شرایط خاص که مصلحت کودک در معرض خطر باشد ، ممکن است از مرجع قضایی خواسته شود که مدت ملاقات را محدود کند.

ملاقات فرزند پس از طلاق

طبق قانون ، هر یک از طرفین (والدین) ، حتی اگر مفسده داشته باشند ، پس از طلاق حق ملاقات با فرزند خود را دارند. 
چنانچه پدر و مادر کودک در مورد زمان و مکان جلسه ملاقات توافق نموده باشند ، میبایست مطابق توافق  اقدام نمایند . و الا مرجع قضایی زمان و نحوه جلسه را برای شخصی که حضانت را ندارد تعیین می کند ، به طور معمول یک یا دو روز از خاتمه هر هفته تعیین میگردد .
اگر ملاقات با طرف غیر حضانت به صلاح کودک نباشد ، مرجع قضایی می تواند قرار را به هفته ای یکبار یا هر شش ماه یکبار یا به صورت حضوری تمدید کند. یا دستور دهد ملاقات در حضور شخص ثالث صورت گیرد .
برای طرفی که مسئولیت حضانت را بر عهده ندارد ، فقط با رای مرجع قضایی می توان مانع دیدار طرف با فرزند پس از طلاق شد.

تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند

در ملاقات با کودک قبل و بعد از طلاق ، موارد مهمی باید درنظر گرفته شود . یکی از مهمترین موارد در تعیین زمان و مکان جلسه ، رعایت شرایط مصلحت و شرایط روانی و جسمی کودک است.
اگر در مورد زمان و مکان جلسه بین والدین توافق به عمل بیاید ، طبق آن رفتار میشود و در صورت عدم توافق ، مرجع قضایی زمان و مکان جلسه را بر اساس شرایط و علایق کودک تعیین می کند ، معمولاً یکی دو بار آخر هفته ها و در زمان های خاص باشد.
موارد زیر می تواند مفید باشد ، زیرا تعیین زمان و مکان ملاقات با کودک پس از طلاق اغلب می تواند منجر به اختلاف والدین شود:
طرفی که دارای حق حضانت نیست می تواند برای افزایش یا کاهش زمان دیدار دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم کند و دادگاه با توجه به مصالح و علایق کودک ، نسبت به تغییر وقت قرار تصمیم خواهد گرفت.
همچنین در صورت عدم عدم حصول سازش در مورد ملاقات کودک پس از طلاق ، این جلسه در کلانتری برگزار می شود ، حتی اگر کلانتری مکان مناسبی برای ملاقات با کودک نباشد .
اگر طلاق توافقی باشد ، مادر می تواند با دادن تمام یا بخشی از مهریه ، حضانت فرزند را به عهده بگیرد ، در این صورت پدر بسته به روز و ساعت تعیین شده توسط مرجع قضایی حق دیدار چند ساعته با فرزند را خواهد داشت. .

شرایط منع ملاقات توسط یکی از طرفین

چنانچه هر یک از طرفین که عهده دار حضانت طفل است ، از ملاقات طرف دیگر ممانعت کند ، فرد مقابل می تواند با تقدیم دادخواست تقاضای ملاقات کند 
دادگاه خانواده شرایط ملاقات کودک را پیش و پس از طلاق با توجه به مصالح و علایق کودک معین مینماید .
همچنین مطابق ماده 54 قانون حمایت از خانواده ، جلوگیری از ملاقات کودک جرم بوده و برای آن مجازات تعیین گردیده . 
همچنین اگر هر یک از طرفین که حق حضانت دارند از ملاقات طرف مقابل جلوگیری کند ، با تصمیم مرجع قضایی کیفری برای اولین بار به مجازات پرداخت جزای نقدی درجه هشت (حداکثر تا ده میلیون ریال) محکوم می شود. در صورت تکرار مرجع قضایی حکم به حداکثر مجازات خواهد داد .
در برخی موارد ، ممکن است یکی از طرفین حق حضانت را به نفع طرف دیگر تسلیم کند. برای انجام این کار ، آنها قراردادی بین خود منعقد می کنند که خلاف مصالح و علایق کودک نباشد ، اما به این دلیل حضانت از بین نمیرود زیرا حضانت هم حق است و هم تکلیفی بر عهده والدین .

ملاقات فرزند در دوران کرونا

اگرچه دیدار با فرزند یکی از نیاز های روحی و اساسی کودک و همینطور والدین وی است و این یک حق بدیهی والدین و فرزندان است ، اما متأسفانه ، گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورها ، و همینطور ایران ، زندگی آحاد جامعه را مورد اثر قرارداده و در همین راستا توصیه پزشکان و متخصصان بهداشت ، بهترین راه برای جلوگیری از عفونت و جلوگیری از انتقال کرونا ، خارج نشدن از خانه و به عبارت دیگر قرنطینه در منزل است ، مگر در موارد فوری ، که باید به حداقل و اگرچه به طور کلی محدود شود. باید توجه داشت که کودکان به راحتی می توانند به ویروس آلوده شوند یا ویروس کرونا را به دیگران منتقل کنند. به ویژه اینکه در تمام نقاط دنیا ، والدین با کودکان خردسال خود به گونه ای محبت می کنند که انتقال ویروس اجتناب ناپذیر خواهد بود 
 از آنجا که قانون حمایت از خانواده ، توجه به مصالح کودک را بر دوش مرجع قضاییگذاشته است ،  در شرایط فعلی ، مرجع قضایی ملاقات فرزند را به مصلحت نمیبیند .
لذا مرجع قضایی ضروری می داند تا والدین کودک را موظف به قبول تصمیم دادگاه در عمل کرده و کودک را در داخل خانه نگه دارند تا از سلامتی کودک و اطرافیانشان محافظت کند تا زمانی که متخصصان پزشکی وضعیت بیماری را در کشور طبیعی اعلام کنند. والدین در این موضوع میتوانند به صورت تماس تلفنی و تصویری با فرزند خود ملاقات کنند و از حال و وضعیت او مطلع شوند .

خلاصه مطلب

در طلاق توافقی والدین می توانند در مورد مکان و زمان و دفعات ملاقات فرزند با یکدیگر توافق کنند که هر دو به یک اندازه از حق ملاقات کودک برخوردار باشند ولی از آن طرف فقط می تواند به عهده یک نفر باشد و فرزند در محل سکونت او زندگی کند
برای تعیین و زمان و مکان ملاقات با فرزند ابتدا به توافق والدین رجوع می شود و در صورتی که والدین نتوانند راجع به این موضوع توافق کنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل تصمیم خواهد گرفت.

در چه صورتی حق ملاقات سلب می شود

منع کردن و یا سلب حق ملاقات پدر و مادر ممکن نیست و فقط تحت شرایطی میتوان مکان ملاقات را تغییر داد و یا زمان و دفعات ملاقات را کاهش داد در این رابطه دادگاه پس از دریافت و مطالعه دادخواست و مستندات طرفی که خواهان تغییر محل یا کاهش یا افزایش زمان و دفعات ملاقات است با توجه به مصلحت کودک حکم صادر خواهد نمود.
 اگر پدر یا مادر از ملاقات فرزند جلوگیری کرد چه باید کرد

بر اساس ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده جلوگیری از ملاقات فرزند جرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت در این رابطه طرفی که از ملاقات او جلوگیری به عمل آمده می‌تواند ضمن تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات رسیدگی به رفتار طرف مقابل را در رابطه با جلوگیری از ملاقات درخواست کند

 

 

در همین رابطه مطالعه مقالات زیر به شما توصیه میشود

نفقه

طلاق

طلاق از طرف مرد

طلاق به درخواست زوجه

 

  • تعداد بازدید: 685
  • 1399/06/29
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم