طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد معمولاً زمانی به وقوع می پیوندد که به هر دلیل مرد دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک با همسر خود ندارد دلایل مختلفی برای این موضوع متصور است از جمله عدم بارداری زوجه مشکلات خانوادگی و عدم تفاهم و... در چنین شرایطی توضیح ما حفظ بنیان خانواده و حل مشکلات به طرب دیگر غیر از طلاق است بنابراین بهتر است از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان وکیل متخصص طلاق و مشاوره حقوقی آنلاین رایگان وکیل متخصص طلاق از طرف مرد استفاده نمایید .
از آنجا که طلاق حق شناخته شده برای مرد است در صورتی که درخواست طلاق از طرف مرد باشد دادگاه های خانواده نسبت به طلاق از طرف زن سختگیری کمتری خواهند داشت ولی با توجه به اینکه نابود کردن بنیان زندگی مشترک بین دو نفر چنانچه تنها به اراده یک نفر باشد، امروزه و در شرایط کنونی زندگی امروز قدری دور از انصاف به نظر میرسد به خاطر همین در صورتی که مرد دلیل محکمه پسندی برای طلاق ارائه نکند دادگاه نسبت به او سخت گیری خاصی خواهد داشت از جمله اینکه مرد میبایست تمام حقوق مالی زن را ادا کند ضمناً در این صورت دادگاه مرد را ملزم میکند تا دارایی به دست آمده در زندگی مشترک را با زن نصف کند .

 

مهریه در طلاق از طرف مرد

نفقه در طلاق از طرف مرد

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

شرط تنصیف در طلاق از طرف مرد

شرط تنصیف

شرط تنصیف چیست


 

مهریه در طلاق از طرف مرد

چنانچه مرد متقاضی طلاق باشد می بایست تمام حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله را پرداخت نماید بنابراین از آنجا که توافقی برای طلاق وجود ندارد مهریه زن می بایست به صورت کامل پرداخت شود . 

نفقه در طلاق از طرف مرد

همانطور که در مورد مهریه گفته شد نفقه نیز که یکی از حقوق مالی زن است در صورتی که متقاضی طلاق مرد باشد باید به صورت کامل پرداخت شود در واقع به مجرد عقد نکاح و در صورت عدم تمکین زن مستحق نفقه است و مرد وظیفه دارد کلیه هزینه های زندگی همسر خود را پرداخت نماید نکتهای که باید در اینجا ذکر شود این است که بر خلاف تصور برخی حتی اگر زن شاغل باشد و درآمد داشته باشد باز هم نفقه وی ساقط نشده و به او تعلق میگیرد به عبارتی حتی اگر زن درآمد هم داشته باشد پرداخت هزینه های زندگی او به عهده مرد است .

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

همانطور که در مقاله طلاق از طرف زن گفتیم گفتیم فرزندی که سن او کمتر از هفت سال باشد حضانتش به عهده مادر است و پس از آن اصولاً باید با پدر وی باشد ولی استثنا هم داردچنانچه مرد متقاضی طلاق باشد تاثیری در حق ولایت و همچنین حق حضانت وی نخواهد داشت و پس از رسیدن کودک به سن  ۷سالگی حضانت او به عهده پدر است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد مصلحت طفل در این است که نزد مادر زندگی کند . مطلبی که در اینجا نباید فراموش کرد این است که چه اینکه فرزند همراه با ما در زندگی کند و چه با پدر خود زندگی کنند نفره ی او به عهده پدر است و این تصور که اگر حضانت با مادر باشد هزینه های او هم به عهده مادر است تصور غلطی است

شرط تنصیف در طلاق از طرف مرد

قانونگذار به منظور پیشی از اینکه مرد هر زمان خواست بدون دلیل همسر خود را طلاق دهد شرطی را قرار داده به عنوان

شرط تنصیف

البته خود طرفین نیز میتوانند در عقدنامه شروط دیگری قرار داده و تنصیف را منوط به تحقق آن شروط نمایند در حال حاضر در صورتی که طلاق از طرف مرد باشد شرط تنصیف اجرا میشود

شرط تنصیف چیست

هرگاه طلاق از طرف مرد باشد باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت نماید و علاوه بر آن نصف دارایی خود را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده به زن بدهد . لازم به ذکر است اموالی که به عنوان ارس به مرد رسیده از این قاعده مستثنا نبوده و بین زن و مرد تقسیم نمی شود شرکت تنظیف ارتباطی به اشتغال زن خارج از خانه ندارد و چیزی از اجرت المثل او هم کاسته نمی شود.

خلاصه مطلب

یکی از پر تیراژ ترین و پر تعداد ترین پروندههای قضایی پرونده طلاق است یکی از انواع طلاق ، طلاق از طرف مرد میباشد . طلاق از طرف مرد از نوع طلاق رجعی است و در مدت عده مرد میتواند رجوع نماید . در صورتی که تقاضای طلاق از طرف مرد باشد، هرچند قانونگذار این حق را متعلق به مردم میداند ولی دادگاهها دیدگاه ویژه ای نسبت به این موضوع دارند و سختگیریهای خاصی را اعمال میکنند یکی از این موارد این است که مرد میبایست تمام حقوق مالی زن را بدون کم و کاست و کامل پرداخت نماید و علاوه بر آن نصف دارایی خود را که در طول زندگی مشترک به دست آورده به او بدهد. البته نباید از نظر دور داشت که محکومیت به پرداخت حقوق مالی زن از جمله محکومیت های مالی است و بر اساس قانون چنانچه مرد اعسار و ناتوانی خود در پرداخت را اثبات نماید حکم به تقسیط داده می شود و نکته مهم اینجاست که تقسیط . حقوق مالی مانع طلاق نیست یعنی طلاق اجرا میشود و مردم هم اقساطش را در طول زمان پرداخت مینماید .

----------------------------------------------------------------------------------

مقالات مرتبط :

همه چیز در مورد حضانت فرزند

ملاقات فرزند

طلاق و تمام نکات آن

طلاق توافقی

همه چیز در مورد نفقه / میزان نفقه

اجرت المثل / نحله

 

  • تعداد بازدید: 258
  • 1399/06/29
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم