صفر تا صد وصیت/ وکیل ارث

وصیت نامه و شرایط صحیح وصیت

وصیت نامه کتبی و وصیت نامه شفاهی
وصیت شخصی که وارث ندارد
آیا بیمه عمر وصیت محسوب میشود؟
محروم کردن فرزندان از ارث
وصیت کل اموال برای یک نفر
تنظیم وصیت نامه بدون رعایت قانون
انواع وصیت نامه
وصیت نامه خود نوشت چیست و چه شرایطی دارد
وصیت نامه رسمی چیست ؟
شرایط وصیت نامه سری
آیا رجوع از وصیت ممکن است ؟

وصیت به مال غیر چگونه است

وصیت به مال آینده

وصیت نامه و شرایط صحیح وصیت

وصیت نامه و وصیت در تمام ادیان بوده و بدان توصیه شده ، در دین مبین اسلام نیز این موضوع مغفول نمانده و در احادیث و روایات و همچنین در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده . در قانتون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی مستقل به موضوع وصیت نامه و وصیت پرداخته و مواد 825 تا 860 را به موضوع وصیت نامه و وصیت اختصاص داده .

وصیت نامه برای اینکه در مراجع رسمی قابل پذیرش باشد میبایست دارای شرایطی باشد . در صورتیکه وصیت نامه این شرایط را نداشته باشد در مراجع قضایی پذیرفته نمیشود . کارشناسان وکیل 24 برخی از این شرایط را برای شما توضیح میدهند .

وصیت نامه کتبی و وصیت نامه شفاهی

وصیت نامه باید کتبی باشد . وصیت نامه شفاهی با شهادت پذیرفته نمیشود ، مگر اینکه وراثی که در ترکه متوفی نفعی دارند به صحت وصیت نامه شفاهی اقرار کنند .

وصیت شخصی که وارث ندارد

شخصی که وارثی ندارد میتواند در مورد تمام اموال خود وصیت کند ، ولی تنظیم وصیت نامه بیش از ثلث ترکه یا یک سوم اموال در مورد کسی که وارث دارد تا اندازه ثلث ترکه یا یک سوم اموال صحیح و به میزان زائد بر  ثلث ترکه یا یک سوم اموال منوط به اجازه وراث است .

آیا بیمه عمر وصیت محسوب میشود؟

وصیت نامه در مورد بیمه عمر صحیح نیست و بیمه عمر را نباید وصیت نامه محسوب کرد .

محروم کردن فرزندان از ارث

وصیت به محرومیت یک یا چند نفر از وراث از سهم الارث خلاف نظم عمومی و قوانین آمره بوده و باطل است . بنابراین بر خلاف آنچه در برخی از فیلمها میبینیم که پدر یا مادری به فرزند خود میگوید از ارث محرومت میکنم ، چنین چیزی صحیح نبوده و باطل است ، فرقی هم نمیکند که کمتر از یک سوم ترکه باشد یا بیش از یک سوم ترکه . قاعده آن است که تنفیذ و تایید ورثه پس از فوت معتبر است اما اگر قبل از فوت تنفیذ کرده باشتند و بعد از فوت عاتراضی نکنند ، نیازی به تنفیذ و تایید مجدد نیست .

وصیت کل اموال برای یک نفر

وصیت کل ترکه برای یک وارث با وصیت به محرومیت یک وارث از ماترک متفاوت است و نمیتوان این وصیت را باطل دانست و مثل هر وصیت دیگری نسبت به مازاد بر ثلث نیاز به تایید و تنفیذ ورثه متضرر دارد .

تنظیم وصیت نامه بدون رعایت قانون

وصیت نامه ای که بدون رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در اموال متوفی به صحت آن اقرار  کنند . اگر همه وراث اقرار به صحت وصیت نامه کنند وصیت نامه صحیح است . ولی اگر فقط برخی وراث به صحت وصیت نامه اقرار کنند ،  در این صورت به نسبت سهم الارث وارثی که اقرار کرده است صحیح خواهد بود . گروه حقوقی وکیل 24 لازم به ذکر میداند اقرار به صحت وصیت نامه شفاهی باید بعد از فوت صورت گیرد تا موثر باشد ، زیرا پیش از فوت وراث به معنای واقعی ذینفع نیستند .

انواع وصیت نامه

بر اساس ماده 276 قانون امور حسبی وصیت نامه بر سه نوع است
وصیت نامه خود نوشت
وصیت نامه رسمی
وصیت نامه سری

 وصیت نامه خود نوشت چیست و چه شرایطی دارد

وسیت نامه خود نوشت ، وصیت نامه ای است که وصیت کننده آن را با خط خویش تحریر کرده و آنرا الزاما امضاء نموده است . از این مطلب متوجه میشویم فرد بی سواد نمیتواند وصیت نامه خود نوشت داشته باشد .
با نگاهی به ماده 378 قانون امور حسبی متوجه میشویم که وصیت نامه خود نوشت شرایطی دارد که کارشناسان وکیل 24 اجمالا به بررسی آن میپردازند .
نوشته شدن تمام وصیت به خط وصیت کننده
داشتن تاریخ روز و ماه و سال به خط وصیت کننده
امضای وصیت نامه ، به یاد داشته باشیم هیچ چیز جایگزین امضاء وصیت کننده نمیشود حتی مهر یا اثر انگشت . وصیت نامه خود نوشت الزاما باید به امضاء وصیت کننده برسد .
در تنظیم وصیت نامه خود نوشت امکان توکیل به غیر وجود ندارد .
تغییراتی که بعد از امضاء وصیت نامه وصیت نامه در آن داده میشود در واقع وصیت نامه جدیدی است که باید امضا شود و دارای تاریخ باشد و الا وصیت نامه خود نوشت شناخته نمیشود .
طبق ماده 294 قانون امور حسبی برای وصیت نامه خود نوشت محدودیت زمانی سه ماه از تاریخ آگهی حصر وراثت ، تعیین شده بود . لیکن شورای محترم نگهبان این محدودیت زمانی را خلاف شرع دانسته و این قسمت از ماده 294 را ابطال نموده است . نتیجتا  امروزه وصیت نامه خود نوشت محدود به مهلت خاصی نیست .

وصیت نامه رسمی چیست ؟

وصیت نامه ای که نزد ماموران رسمی و توسط ماموران رسمی تنظیم شود را وصیت نامه رسمی میگویند . وصیت نامه رسمی به این علت که توسط مامورین رسمی و در حیطه وظیفه آنان تنظیم شده است سند رسمی محسوب شده و در مراجع قضایی قابل استناد است .       سند رسمی چیست ؟

شرایط وصیت نامه سری

وصیت نامه سری ترکیبی از وصیت نامه خود نوشت و رسمی است . زیرا از یک سو نزد مامورین رسمی تنظیم نشده است ، اما بر اساس ماده 279 قانون امور حسبی باید به ترتیبی که برای امانت در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت امانت گذارده شود .
بر اساس ماده 281 قانون امور حسبی وصیت نامه سری ضرورتی ندارد که به خط موصی باشد یا تاریخ داشته باشد . بلکه کافی است که به امضای او برسد . مگر اینکه وصیت کننده قدرت تکلم و حرف زدن نداشته باشد که در این صورت باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضا کند .
سند ثبت امانت وصیت نامه سری ، سند رسمی محسوب میشود ولی خود وصیت نامه سری سند عادی است ، منتها چون وصیت کننده با امانت گذاردن وصیت نامه به صحت آن اقرار نموده ، قابل استناد بوده و چنانچه کسی مدعی عدم اصالت آن باشد ، باید عدم اصالت را اثبات کند .
چنانچه به دلیل شرایط اضطراری مثل جنگ و یا مسافرت در دریا موصی قادر به تنظیم وصیت نامه عادی نباشد ، بعد از از بین رفتن شرایط اضطراری تا یک ماه میبایست نسبت به تنظیم وصیت نامه اقدام کند در غیر اینصورت وصیت نامه اظطراری اعتباری نخواهد داشت .

آیا رجوع از وصیت ممکن است ؟

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر کسی مالی را به نفع شخصی وصیت کند ، و حتی امکان رجوع از وصیت را نیز از خود سلب و ساقط نماید ، آیا بعدا میتواند آن مال را برای دیگری وصیت کند و یا به دیگری بفروشد ؟
در اینجا پاسخ مثبت است . قطعا میتواند . بر اساس ماده 838 قانون مدنی موصی (وصیت کننده ) میتوانمد از وصیت رجوع کند و این قاعده مربوط به نظم عمومی است و تعهد خلاف آن بی اعتبار . زیرا حکمت وصیت در این است که آخرین اراده متوفی اجرا شود . نه تنها با اسقاط حق رجوع امکان تصرفات ناقله در زمان حیات موصی از وی سلب نمیشود بلکه امکان وصیت معارض نیز نیز کماکان برای وی وجود دارد .
آنچه در این مطلب شرح داده شد رجوع ضمنی از وصیتامه است . بر اساس ماده 839* قانون مدنی اگر وصیت دوم بر خلاف وصیت اول باشد ، رجوع ضمنی از وصیت نامه است ولی اگر وصیت دوم تزاحمی با وصیت اول نداشته باشد ، هر دو وصیت باید اجرا شود .
پاره کردن وصیت نامه خود نوشت یا سری نشانه رجوع از وصیت نامه است ولی در مورد وصیت نامه رسمی ، باقی ماندن وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی نشان دهنده بقاء وصیت نامه است .

وصیت به مال غیر چگونه است

وصیت در مورد مال متعلق به دیگری را در دو حالت با دو نتیجه حقوقی متفاوت  بررسی میکنیم .
وصیت به مال غیر ، مثلا پدری به پسری بگوید اگر من از دنیا رفتم ، ملک عمویت برای توباشد ، چنین وصیتی باطل است . ( وصیت به مال غیر ) ولی اگر به پسر خویس بگوید اگر عمویت فوت کرد ملک عمویت برای تو باشد ، چنین وصیتی غیر نافذ و منوط به اجازه مالک اصلی ( عموی پسر ) است .

وصیت به مال آینده

مال مورد وصیت اگر مردد یا مجهول باشد چنین وصیتی باطل است ولی اگر  وصیت نامه راجع به مالی باشد که قابلیت وجود در آینده را داشته باشد ، چنینی وصیتی صحیح است . مثل وصیت به محصول مزرعه گندم .

 

در نهایت از آنجا که مقوله رسیدگی به امور ترکه متوفی ، بررسی صحت وصیت و نحوه تقسیم ارث همیشه و در همه زمانها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و درصد بالایی از دعاوی و پرونده های موجود در دادگستری های کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با این مقوله در ارتباط هستند به شما توصیه میکنیم در این رابطه با وکلای متخصص گروه حقوقی وکیل 24 به صورت مشاوره آنلاین رایگاه ومشاوره تلفنی رایگان مشورت کرده و حتما از نظراتشان استفاده کنید .

 

در صورت تمایل میتوانید مقاله ای با عنوان " تمام آنچیزی که لازم است در باره قیم بدانید " را با صرف مدت 6 دقیقه مطالعه کنید 

  • تعداد بازدید: 421
  • 1399/04/23
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم