قرارداد خرید ساختمان در حال احداث

بنام خدا                                                           تاریخ :

شماره :                  

قرارداد خرید ساختمان در حال احداث

1. فروشنده                              فرزند                          به شناسنامه شماره              صادره       به نشانی

2. خریدار                                فرزند                         به شناسنامه شماره              صادره         به نشانی

3. مورد معامله : تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک              واقع در خیابان         که واقع                                                  می باشد و مساحت بنای مفید آن به طور تقریبی          متر مربع است و در حال حاضر سفت کاری آن اتمام یافته و به رویت خریدار رسیده است و حدود و مشخصات آن به نحوی که رافع هر نوع شبهه و ظن است برای طرفین معین و روشن می باشد. مساله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مصرف شود به شرح آتی روشن شده است .

4. ثمن معامله : ثمن معامله بابت هر متر مربع مفید بنا پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که ذیلا خواهد آمد ، مبلغ                ریال برابر                        تومان می باشد. که پس از تعیین مساحت دقیق کل ثمن تعیین خواهد شد. مبلغ                          ریال نقداً بابت ثمن معامله علی الحساب ضمن تنظیم این سهند به فروشندگان پرداخت و بین طرفین مقرر شد مابقی که با تعیین مساحت دقیق بنای مفید بر مبنای صورت مجلس تفکیکی مشخص خواهد شد در تاریخ    /    /       در صورت کامل بودن ساختمان به فروشندگان پرداخت شود .

5. شروط و توضیحات و تعهدات طرفین :

1- 5- مصالحی که در تکمیل بنا به کار گرفته خواهد شد به شرح آتی است .

1-1-5- کف سالن ها سنگ یا پارکت مرغوب از نوع...

2-1-5- کف اطاق های خواب موکت دولتی.

3-1-5- اسکلت کابینت های آشپزخانه فلزی و درهای آنها چوبی.

4-1-5- سرویس ها نوع آرمیتاژ ایرانی.

5-1-5- کلید و پریز ایرانی مرغوب از نوع...

6-1-5- شیرآلات و رادیاتورهای شوفاژ ایرانی.

7-1-5- کانال کشی کولر ها با ایزولاسیون متعارف( بدون کولر).

8-1-5- روکار آجری و پله های سنگی.

9-1-5- درها و پنجره های چوبی

10-1-5- قرنیز دور اطاق ها در اطاق خواب ها و در سالن سنگ .

11-1-5- سرویس ها کاشی کاری تا سقف ( با وان در یکی از دو سرویس) .

12-1-5- سیم کشی با لوله های 

13-1-5- بوشش سقف با

14-1-5- کف پارکینگ و انباری.

تبصره :فروشندگان مکلفند مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعایت کنند .

ضمناً در هیچ موردی کیفیت و کمیت مصالح به کار رفته در آپارتمان موضوع معامله نباید پست تر یا کم تر از مصالحی باشد که در سایر آپارتمان های ساختمان به کار می ود .

2- 5- آپارتمان مورد معامله دارای یک باب انباری واقع در                  به مساحت                 متر ویک باب پارکینگ واقع در                 به مساحت                ویک دستگاه شومینه منصوب در سالن است که قیمت آن ها ضمن محاسبه قیمت متر مربع آپارتمان محاسبه شده و خریدار بابت آن نباید جداگانه وجهی بپردازد. هم چنین خریدار به قدر السهم در کلیه مشاعات ساختمان ،  طبق قانون مالکیت آپارتمان ها سهیم می باشد .

3- 5- فروشندگان متعهدند آپارتمان مورد معامله را حداکثر تا تاریخ     /    /     با توجه به ضوابط مندرج در شق 1- 5 تکمیل کرده و به خریدا تسلیم نمایند .

تبصره منظور از ( تکمیل ) آن است که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهری و از لحاظ تجهیزات و لوله کشی و سیم کشی ، آب و برق و وسائل گرمای و سرمایش و نقاشی ونظافت نهائی کاملاً قابل استفاده بوده و قسمتهای مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد . تعریف ( تکمیل) انباری و پارکینگ را هم شامل می شود .

4- 5- مسئولیت فروشندگان در تکمیل بنا تضامنی است و خریدار می تواند به هر یک از ایشان به تنهائی یا به همه ایشان یا تعدادی از ایشان برای مطالبه انجام مفاد این سند ( در قسمت مربوط به تکمیل بنا ) مراجعه نماید.

5- 5- در صورتی که آپارتمان موصوف به شرح شق 3- 5 در موعد مقرر تکمیل نشده باشذد خریدار

 می تواند به حساب فروشندگان و به شرح شق 1- 5  رأسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه های انجام شده را از انقد اموال هر یک از فرو شندگان یا برخی از ایشان تامین نماید . در این حالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی باشد و چنان چه برای تکمیل بنا بیش از متری            ريال هزینه شود ، فروشندگان مکلف به تأدیه خواهند بود .

6- 5- اسقاط کافه خیارات من جمله غبن فاحش و افحش از طرفین به عمل آمد و مورد معامله پس از اجرای صیغه شرعیه بیع در مقابل قبض قسمتی از ثمن و با تعیین اجل معین برای تادیه مابقی آن به شرح شق 4- به قبض و تصرف خریدار داده شد. سپس خریدار موردمعامله را در وضع موجود جهت تکمیل  امانتاً به قبض و تصرف فروشندگان داد .

7- 5- فروشندگان مکلفند برای آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کشی ، انشعاب گاز در صورتی که تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده شود ، تاسیسات کامل شوفاژدیگ و مشعل و موتور خانه و غیره تهیه نمایند و هزینه جمیع این موارد در قیمت محاسبه شده است.

8- 5- طرفین مکلفند در ساعت              تاریخ     /     /      جهت ثبت رسمی این سند در دفترخانه شماره           استان                 واقع در                        حاضر شوند.

9- 5- فروشندگان مکلفند تا تاریخ فوق کلیه مقدمات لازم برای ثبت این معامله را اعم از تفکیک آپارتمان ها و تهیه مفاصا حساب های مختلف و تهیه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمایند. در صورت استنکاف فروشندگان خریدار می تواند در این مورد نیز طبق شق 5-5- عمل نماید .

تبصره چنان چه ساختمان خلاف داشته و تهیه مقدمات منوط به تعیین تکلیف و پرداخت جریمه مربوطه باشد، خریدار در ان موردنیز زبق شق 5-5 عمل کند .

10- 5- خریدار مکلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبنای مساحت مندرج در صورت مجلس تفکیکی و به ماخذ متری                 ريال نقداً پرداخت کند .

11- 5 - در صورتی که در تاریخ       /     /        آپارتمان مورد معامله با توجه به شق 3-5 کامل و آماده تحویل نباشد فروشندگان مکلفند بابت هر روز تاخیر در تحویل مبلغ                   ريال به خریدار بپردازند.

پرداخت این مبلغ رافع مسئولیت ایشان در تکمیل بنا و مسقط حق خریدار به شرح شق 5- 5  و تبصره شق 9- 5 نخواهد بود .

12-5- در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت کلیه مالیات های و عوارض و هزینه های مختلف بر عهده فروشندگان است و خریدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد کرد.در سند رسمی قیمت منطقه ای درج می شود .

 

 

 

13-5- در صورتی که آپارتمان در موعد مقرر کامل  و آماده تحویل باشد لکن مقدمات تنطیم سند رسمی فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خریدار داده می شود و خریدار مبلغ... ريال دیگر به فروشندگان خواهد پرداخت.در این حالت طرفین تاریخ مشخص دیگری رابرای  حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و تسویه حساب نسبت به تتمه ثمن تعیین خواهند کرد.

6. این قرار داد در تاریخ    /    /        در                نسخه با اعتبار واحد بین طرفین امضاء و مبادله شد .

 

                             امضاء خریدار                                             امضاء فروشندگان

 

  • تعداد بازدبد: 408
  • 1399/07/23
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم