جلسه دادرسى الکترونیک برای اولین بار در دادسرای تهران برگزار شد

جلسه دادرسى الکترونیک برای اولین بار در دادسرای تهران برگزار شد

جلسه دادرسى الکترونیک برای اولین بار در دادسرای تهران برگزار شد


براى اولین بار جلسه دادرسى الکترونیک به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص پرونده دو متهم نگهدارى مواد مخدر در دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢۴ تهران برگزار شد.

براى اولین بار جلسه دادرسى الکترونیک به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص پرونده دو متهم نگهدارى مواد مخدر در شعبه ۶ بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢۴ تهران ویژه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

مهدى مهرانگیز، معاون دادستان تهران در این رابطه اظهار کرد: براى اولین بار در مجموعه دادسراى عمومى و انقلاب تهران حسب تاکیدات  ریاست قوه قضاییه و بخش انفوماتیک دستگاه قضا به صورت ویدئوکنفرانسى از زندان قزلحصار تفهیم اتهام براى دو متهم انجام شد.

وی ضمن قدردانى از مسئولان قوه قضاییه به منظور فراهم کردن زیرساخت‌ها براى برگزارى این جلسه به صورت آنلاین اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست‌هاى قوه قضاییه به منظور استفاده از لوازم الکترونیکى و تامین زیرساخت‌ها توسط معاونت فناورى قوه قضاییه صورت گرفت.

مهرانگیز در حاشیه برگزارى اولین جلسه دادرسى الکترونیک در دادسراى عمومى و انقلاب تهران و در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به نقش دادرسى‌هاى الکترونیک در زمینه کاهش اطاله دادرسى اظهار کرد: سیاست قوه قضاییه بر این است که این رویه حتى بعد از کرونا هم ادامه پیدا کند. تلاش داریم همه شعب دادسرای مواد مخدر را به سیستم‌هاى الکترونیکى مجهز کنیم تا تمام شعب بتوانند از طریق ویدئوکنفرانس تفهیم اتهام را انجام دهند.

  • تعداد بازدید: 359
  • 1399/08/07
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم