چکیده کامل قوانبین موجر و مستاجر

چکیده کامل قوانبین موجر و مستاجر
قانون به طور کلی سه نوع اجاره را تصویب می کند. اجاره ها مسکونی یا تجاری یا مکانهایی مانند کلینیک ها ، موسسات خیریه و غیره هستند که در بخش مسکونی طبقه بندی می شوند. اگر موجر و مستاجر به توافق برسند و قراردادی بین آنها بسته شود ، قانون مستاجر را به پرداخت اجاره ملزم می کند. پرداخت این اجاره باعث می شود مستأجر به عنوان مالک مزایای همان ملک مورد اجاره شناخته شود. اگر روش اجاره از روال فوق الذکر پیروی کند ، موجر می تواند در شرایط ویژه ای که در مقاله بعدی به آن خواهیم پرداخت ، دستور تخلیه تهیه کند.
  • تعداد بازدید: 131
  • 1399/09/28
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم